Współpraca z EAP

Polska psychoterapia w Europejskim Towarzystwie Psychoterapii
European Association for Psychotherapy (EAP)

W 1997 roku polską organizacją parasolową (NUO) i przyznającą (NAO) EAP została Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przedstawicielem organizacji został prof. Jerzy Aleksandrowicz. Podstawową funkcją tej organizacji miało być udostępnienie polskim psychoterapeutom wiedzy o Europejskim Towarzystwie Psychoterapii EAP i wspieranie ich w uzyskiwaniu Europejskiego Certyfikatu.

W roku 2005, z inicjatywy niezależnych środowisk psychoterapeutycznych i przy wsparciu European Association for Psychotherapy, powstała Polska Federacja Psychoterapii.

Polska Federacja Psychoterapii od początku postawiła, jako jeden z celów, włączenie polskiej społeczności psychoterapeutycznej w psychoterapię europejską. Także w wymiarze zyskiwania przez polskich psychoterapetów uprawnień europejskich.

W 2005 roku pierwsi polscy psychoterapeuci wspierani przez Federację zaczęli uzyskiwać certyfikaty europejskie.

Jednocześnie Polska Federacja Psychoterapii rozpoczęła starania o uzyskanie statusu NUO/NAO w EAP.

W październiku 2006 r Polska Federacja Psychoterapii, uchwałą Zarządu European Association for Psychotherapy, podjętą w Reykjaviku, otrzymała status Krajowej Organizacji Przyznającej i Krajowej Organizacji Parasolowej (National Awarding Organization – NAO/ National Umbrella Organization -NUO) razem z Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Oznacza to, że dwie organizacje - Polska Federacja Psychoterapii i Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - mają takie same prawa w rekomendowaniu polskich psychoterapeutów i organizacji w ich staraniach o europejskie certyfikaty psychoterapii i członkostwo w EAP. Wyłącznie te dwie organizacje w Polsce mają takie kompetencje. Obecnie współpracują one ze sobą, wzajemnie recenzując aplikacje swoich kandydatów na ECP.

Delegatem Polskiej NUO/NAO z ramienia Polskiej Federacji Psychoterapii jest Katarzyna Węglorz-Makuch, a Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, odpowiednio – Barbara Józefik

Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, Katarzyna Węglorz-Makuch, wchodzi także w skład Komisji EAP, opracowującej na rzecz Parlamentu Europejskiego standardy kształcenia w psychoterapii. Mają one mają być przyjęte w całej Unii Europejskiej. Gdy to nastąpi, certyfikat ECP uzyska jeszcze większy zasięg.

Do roku 2005 żaden psychoterapeuta z Polski nie uzyskał ECP.

Po powstaniu Polskiej Federacji Psychoterapii w 2005, łącznie 124 osoby z Polski, rekomendowane przez Federację lub Sekcję otrzymały ECP. (Stan do lutego 2008).

Z tego 58 polskich psychoterapeutów uzyskało Europejskie Certyfikaty Psychoterapii dzięki bezpośrednim wsparciu Polskiej Federacji Psychoterapii.

Po 2005 szereg polskich organizacji psychoterapeutycznych uzyskało status członkowski w European Association for Psychotherapy. Są to:

  • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
  • Instytut Terapii Gestalt
  • Laboratorium Psychoedukacji
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej


Oraz 2 organizacje zrzeszające najwięcej psychoterapeutów w Polsce:

  • Polska Federacja Psychoterapii
  • Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Tagi: 
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>