Władze

Zarząd

Prezes: Milena Karlińska-Nehrebecka
Wiceprezes: Alicja Heyda
Skarbnik: Marcin Glondys
Sekretarz: Grażyna Golec-Borowiec
Członek Zarządu: Ewa Osóbka-Zielińska

Sąd Koleżeński

Katarzyna Górka
Ewa Solecka
Jacek Skrobot

Regulamin działania Komisji Etycznej

Komisja Rewizyjna

Iwona Kołodziejczyk

Adam Sołek

Agnieszka Balicka

Bogdan Osóbka-Zieliński