Ustawa o zawodzie psychoterapeuty

Jak do tej pory nie udało się w Polsce wprowadzić dobrej ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Dobrej, czyli takiej, która służyła by zarówno psychoterapeutom, ośrodkom szkolącym, a także osobom korzystającym z psychoterapii. Dotychczasowe projekty ustawy o niektórych zawodach medycznych zawierały niekorzystne dla wszystkich grup warunki. Zawód psychoterapeuty został mocno zawężony, w krzywdzący dla psychoterapeutów sposób, co wzbudziło protesty wielu specjalistów i organizacji zrzeszających. Projekty te zakładały również monopolistyczne prawa do przyznawania certyfikatów i akredytowania ośrodków szkolenia psychoterapii dla dwóch wybranych organizacji pożytku publicznego (sic!) tj.: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dlaczego potrzebna jest ustawa regulująca zawód psychoterapeuty

  1. Żeby zabezpieczyć pacjentów przed nieprofesjonalistami – dając im informację kto jest rzeczywistym psychoterapeutą, a kto używa tego tytułu niezgodnie ze swoim wykształceniem (np. psycholodzy lub lekarze)

  2. Żeby nie powtórzyła się sytuacja rodziny pp. Bajkowskich – gdzie psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, z powodu swojej niekompetencji klinicznej i postępowania nieetycznego, choć zgodnego z prawem, spowodowali odebranie dzieci z normalnej rodziny.

  3. Żeby zapewnić pacjentom szeroki dostęp do psychoterapii. Żeby profesjonalni, dobrze wykształceni psychoterapeuci mogli leczyć niezamożnych pacjentów w NFZ (obecnie zatrudnia się tam głównie psychologów i certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). W Polsce, wg. szacunków prof. A. Pritza z wiedeńskiego Sigmund Freud University, brakuje około 17. 000 psychoterapeutów.

  4. Żeby profesjonalni psychoterapeuci uzyskali bezpieczeństwo od zawłaszczania swojego zawodu przez inne zawody (psychiatrów, psychologów), których korporacje - Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne - koncesjonowane jeszcze przez PZPR, wciąż, po 20 latach, próbują utrzymać postkomunistyczny monopol.

Polska Rada Psychoterapii, która zrzesza przedstawicieli różnych organizacji i modalności psychoterapeutycznych w Polsce wyszła na przeciw nieuczciwym działaniom lobbystycznym. Stworzyła własny, rzetelny projekt rozporządzenia o zawodzie psychoterapeuty (kliknij, aby zobaczyć) oparty na standardach europejskich. Wyodrębnia psychoterapię z zawodów medycznych i wyłączają ją z działań lobbistycznych.

Działania Polskiej Rady Psychoterapii ukierunkowane są także na współpracę z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki temu psychoterapeuci dają pacjentom dostęp do szybkiej i bezpłatnej psychoterapii w godnych warunkach, o które tak trudno dzisiaj w ośrodkach publicznych.

Polska Federacja Psychoterapii jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii i wspiera jej działania. Przedstawicielem w Radzie z ramienia PFP są Anna Antoniewicz i Małgorzata Lesińska-Wilczek.

Zapraszamy na stronę Polskiej Rady Psychoterapii: www.psychoterapiawpolsce.pl

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>