Status NUO i NAO

Krajowa Organizacja Przyznająca
National Awarding Organization (NAO)

Decyzją Zarządu EAP z dn. 17 lutego 2012, status NAO przysługiuje jednocześnie Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwwa Psychiatrycznego. Oznacza to, że każda osoba rekomendowana do Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty przez  jedną  z organizacji będzie musiała uzyskać także akceptację pozostałej.

Status NAO, czyli National Awarding Organization (Krajowa Organizacja Przyznająca)  oznacza możliwość reprezentowania interesów polskich psychoterapeutów w strukturach EAP oraz przyznawania rekomendacji polskim psychoterapeutom aplikującym do ECP (European Certificate of Psychotherapy).

 

Krajowa Organizacja Parasolowa
National Umbrella organization (NUO)

Decyzją Zarządu EAP z dn. 17 lutego 2012 PFP pomyślnie przeszła procedurę reapilikacji na status NUO. Tym samym Polska Federacja Psychoterapii ma status National Umbrella Organisation do roku 2019.

NUO jest organizacją psychoterapeutyczną w kraju europejskim, która wykazała, że reprezentuje najszerszy zakres różnych podejść psychoterapeutycznych, obejmuje największą liczbę praktyków i stosuje zasady EAP. Organizacja ta musi być prawnie zarejestrowana, posiadać opisaną w statucie i podlegającą kontroli strukturę zarządzania, która jest spójna ze statutem EAP oraz pisemny Kodeks Etyki zgodny z etycznymi wytycznymi EAP.

 

Delegatem Polskiej NUO/NAO z ramienia Polskiej Federacji Psychoterapii jest Milena Karlińska-Nehrebecka.

Polska w EAP >>

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>