Składki członkowskie

Uwaga

Na dokonane w danym roku wpłaty biuro PFP wystawia noty księgowe (odpowiednik faktury VAT) umożliwiające wliczenie opłaconych składek w koszta działalności. W celu otrzymania noty należy zwrócić się mailowo do skarbnika (skarbnik.pfp@gmail.com) podając dane jak do faktury VAT.

Wszelkie informacje na temat składek członkowskich udzielane są pod adresem skarbnik.pfp@gmail.com

 

Członkostwo indywidualne

Decyzją Walnego Zgromadzenia z dn. 25 maja 2013 r., począwszy od roku 2013 zostały ustalone następujące opłaty:

  • składka członka indywidualnego bez certyfikatu PFP wynosi 100 zł za rok
  • składka członkowska certyfikowanego psychoterapeuty PFP wynosi 200 zł za rok,
  • składka członkowska certyfikowanego superwizora PFP wynosi 300 zł za rok.

UWAGA: każdy członek PFP przynależy tylko do jednej z powyższych kategorii naraz (tj, jeśli posiada certyfikaty psychoterapeuty PFP i superwizora PFP, płaci tylko składkę certyfikowanego superwizora PFP).

 

Płatności prosimy dokonywać na rachunek Polskiej Federacji Psychoterapii

nr konta:  92 1140 2004 0000 3102 7573 0470

tytułem:
składka członkowska za 20.... rok / imię i nazwisko.

lub gotówkowo, w siedzibie PFP. Dziękujemy.

Członkostwo organizacji (wspierające)

Opłata zależna jest od ilości członków organizacji. Pod pojęciem "członka organizacji" rozumie się tu członka (dla stowarzyszeń, poradni i ośrodków) bądź też osobę pozostającą w szkoleniu (w przypadku placówek szkolących i dydaktycznych).

Opłata wynosi 5 zł od jednego członka, jednak nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł rocznie.

Płatności prosimy dokonywać na rachunek PFP:

92 1140 2004 0000 3102 7573 0470

tytułem:
składka członkowska organizacyjna za 20..... rok, nazwa organizacji, liczba członków.

lub gotówkowo, w siedzibie PFP. Dziękujemy.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>