Składki członkowskie

Uwaga

Na dokonane w danym roku wpłaty biuro PFP wystawia noty księgowe (odpowiednik faktury VAT) umożliwiające wliczenie opłaconych składek w koszta działalności. W celu otrzymania noty należy zwrócić się mailowo do skarbnika (skarbnik.pfp@gmail.com) podając dane jak do faktury VAT.

Wszelkie informacje na temat składek członkowskich udzielane są pod adresem skarbnik.pfp@gmail.com

 

Członkostwo indywidualne

Uchwałą nr 5/11/2019 Walnego Zgromadzenia z dn. 10 listopada 2019 r., począwszy od roku 2020 zostały ustalone następujące opłaty składek:

  • składka członka indywidualnego bez certyfikatu PFP wynosi 200 zł za rok
  • składka członkowska certyfikowanego psychoterapeuty PFP wynosi 250 zł za rok,
  • składka członkowska certyfikowanego superwizora PFP wynosi 300 zł za rok.

UWAGA: każdy członek PFP przynależy tylko do jednej z powyższych kategorii naraz (tj, jeśli posiada certyfikaty psychoterapeuty PFP i superwizora PFP, płaci tylko składkę certyfikowanego superwizora PFP).

 

Płatności prosimy dokonywać na rachunek Polskiej Federacji Psychoterapii

nr konta:  92 1140 2004 0000 3102 7573 0470

tytułem:
składka członkowska za 20.... rok / imię i nazwisko.

lub gotówkowo, w siedzibie PFP. Dziękujemy.

Członkostwo organizacji (wspierające)

Opłata zależna jest od ilości członków organizacji. Pod pojęciem "członka organizacji" rozumie się tu członka (dla stowarzyszeń, poradni i ośrodków) bądź też osobę pozostającą w szkoleniu (w przypadku placówek szkolących i dydaktycznych).

Opłata wynosi 5 zł od jednego członka, jednak nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł rocznie.

Płatności prosimy dokonywać na rachunek PFP:

92 1140 2004 0000 3102 7573 0470

tytułem:
składka członkowska organizacyjna za 20..... rok, nazwa organizacji, liczba członków.

lub gotówkowo, w siedzibie PFP. Dziękujemy.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.