Sigmund Freud University

 

Uniwersytet Sigmunda Freuda


Informacje o Sigmund Freud University Vienna - pierwszym uniwersytecie kształcącym w psychoterapii
Uniwersytet Zygmunta Freuda w Wiedniu Uniwersytet Zygmunta Freuda w Wiedniu koncentruje się na naukach o człowieku, a w szczególności na badaniach i nauczaniu psychoterapii.

Program nauczania zakończony uzyskaniem tytułu naukowego w dziedzinie psychoterapii:

Stopień licencjata (sześć semestrów)
Wybór pomiędzy psychoterapią a poradnictwem psychospołecznym

Stopień magistra (cztery semestry)
Ze szczególnym uwzględnieniem jednej z siedmiu szkół psychoterapii
- po raz pierwszy na skali światowej te programy umieszczają w centrum uniwersyteckiego programu studiów psychoterapię jako naukę;
- programy te łączą teorię i praktykę stosowane w psychoterapii. Ponadto dostarczają studentom know- how w zakresie psychoterapii, medycyny i nauk społecznych, które są znaczące dla psychoterapii.

Praktyka i badania naukowe
- proces nauczania obejmuje część teoretyczną, terapię szkoleniową oraz zdobywanie umiejętności w zakresie psychoterapii.
- programy odpowiadają wymogom określonym w austriackiej Ustawie o psychoterapii oraz Europejskim Certyfikacie Psychoterapii.
- studenci na trzecim roku specjalizują się w jednej z siedmiu szkół psychoterapii;
- uniwersytecka poradnia zapewnia możliwość praktycznej nauki;
- studenci jak najwcześniej uczestniczą w badaniach naukowych

Siedem szkół psychoterapii
Psychoanaliza
Terapia kognitywno – behawioralna
Gestalt
Psychoterapia skoncentrowana na osobie
Psychologia indywidualna
Analiza egzystencjalna
Systemowa terapia rodzin

Uniwersytet Zygmunta Freuda oferuje:

  • znanych międzynarodowych pracowników akademickich;
  • indywidualne poradnictwo prowadzone przez mentorów;
  • niewielką ilość studentów, co umożliwia praktyczne i skuteczne nauczanie;
  • nauczanie połączone z systematycznymi badaniami naukowymi;
  • szeroki zakres różnych szkół psychoterapeutycznych pod jednym dachem, co pomaga w akademickiej wymianie naukowej;
  • poradnię uniwersytecką, co umożliwia studentom uzyskanie praktycznych umiejętności w psychoterapii;
  • wykorzystanie nauki przez internet;
  • uczestnictwo studentów w projektach naukowych;
  • programy nauczania w pełnym i niepełnym wymiarze godzin zakończone uzyskaniem tytułu naukowego;
  • praktykę kliniczną i uczestnictwo w kursach szkolenia praktycznego w ośrodkach współpracujących partnerów lub w innych rejonach Austrii dla studentów, którzy nie mieszkają w Wiedniu;


W sprawach opłat, grantów i korzystnych pożyczek studenckich, prosimy o kontakt z sekretariatem Uniwersytetu lub przez stronę internetową.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>