Sigmund Freud University

 

Uniwersytet Sigmunda Freuda


Informacje o Sigmund Freud University Vienna - pierwszym uniwersytecie kształcącym w psychoterapii
Uniwersytet Zygmunta Freuda w Wiedniu Uniwersytet Zygmunta Freuda w Wiedniu koncentruje się na naukach o człowieku, a w szczególności na badaniach i nauczaniu psychoterapii.

Program nauczania zakończony uzyskaniem tytułu naukowego w dziedzinie psychoterapii:

Stopień licencjata (sześć semestrów)
Wybór pomiędzy psychoterapią a poradnictwem psychospołecznym

Stopień magistra (cztery semestry)
Ze szczególnym uwzględnieniem jednej z siedmiu szkół psychoterapii
- po raz pierwszy na skali światowej te programy umieszczają w centrum uniwersyteckiego programu studiów psychoterapię jako naukę;
- programy te łączą teorię i praktykę stosowane w psychoterapii. Ponadto dostarczają studentom know- how w zakresie psychoterapii, medycyny i nauk społecznych, które są znaczące dla psychoterapii.

Praktyka i badania naukowe
- proces nauczania obejmuje część teoretyczną, terapię szkoleniową oraz zdobywanie umiejętności w zakresie psychoterapii.
- programy odpowiadają wymogom określonym w austriackiej Ustawie o psychoterapii oraz Europejskim Certyfikacie Psychoterapii.
- studenci na trzecim roku specjalizują się w jednej z siedmiu szkół psychoterapii;
- uniwersytecka poradnia zapewnia możliwość praktycznej nauki;
- studenci jak najwcześniej uczestniczą w badaniach naukowych

Siedem szkół psychoterapii
Psychoanaliza
Terapia kognitywno – behawioralna
Gestalt
Psychoterapia skoncentrowana na osobie
Psychologia indywidualna
Analiza egzystencjalna
Systemowa terapia rodzin

Uniwersytet Zygmunta Freuda oferuje:

  • znanych międzynarodowych pracowników akademickich;
  • indywidualne poradnictwo prowadzone przez mentorów;
  • niewielką ilość studentów, co umożliwia praktyczne i skuteczne nauczanie;
  • nauczanie połączone z systematycznymi badaniami naukowymi;
  • szeroki zakres różnych szkół psychoterapeutycznych pod jednym dachem, co pomaga w akademickiej wymianie naukowej;
  • poradnię uniwersytecką, co umożliwia studentom uzyskanie praktycznych umiejętności w psychoterapii;
  • wykorzystanie nauki przez internet;
  • uczestnictwo studentów w projektach naukowych;
  • programy nauczania w pełnym i niepełnym wymiarze godzin zakończone uzyskaniem tytułu naukowego;
  • praktykę kliniczną i uczestnictwo w kursach szkolenia praktycznego w ośrodkach współpracujących partnerów lub w innych rejonach Austrii dla studentów, którzy nie mieszkają w Wiedniu;


W sprawach opłat, grantów i korzystnych pożyczek studenckich, prosimy o kontakt z sekretariatem Uniwersytetu lub przez stronę internetową.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.