Polska Federacja Psychoterapii ostrzega osoby pragnące się szkolić w psychoterapii

 1. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów"
 2. Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt - Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
 3. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 4. Instytut Terapii Gestalt – Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków
 5. Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School – nie wystawia certyfikatów. Lista psychoanalityków z uprawnieniami jest dostępna na stronie światowej www.amp-nls.org
 6. Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej – nie wystawia certyfikatów. Lista psychoanalityków z uprawnieniami jest dostępna na stronie światowej www.amp-nls.org
 7. Polska Federacja Psychoterapii
 8. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
 9. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
 10. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne – nie posiada certyfikatu; można uzyskać międzynarodową licencję
 11. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
 12. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
 13. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej - ma dodatkowo certyfikat psychoterapeuty II stopnia i Rekomendację potwierdzającą kompetencje osób w trakcie szkolenia
 14. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 16. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 17. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – *nie jest zrzeszone w międzynarodowej organizacji psychoterapeutycznej
 18. Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 19. Oraz nienależąca do Polskiej Rady Psychoterapii, ale uznawana przez Radę, Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>