Polska Federacja Psychoterapii

     Polska Federacja Psychoterapii (PFP) powstała w grudniu 2004 r. Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym.
    Polska Federacja Psychoterapii jest największą organizacją zawodową psychoterapeutów, która zrzesza ok. 1200 przedstawicieli tego zawodu.
    Działając w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii, PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz stanowi platformę dyskusji i działania otwartą dla psychoterapeutów wszystkich nurtów i kierunków psychoterapii uznanych przez WHO.

Strasburska Deklaracja Psychoterapii

1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.
3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.
5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.


Do celów statutowych PFP należą:

 • Promocja psychoterapii dla dobra publicznego
 • Promocja wysokich standardów uprawiania psychoterapii, szkoleń w zakresie psychoterapii i etyki zawodowej
 • Upowszechnianie i uregulowanie standardów wykonywania psychoterapii i szkolenia psychoterapeutów, poprzez opracowanie ustawy o wykonywaniu zawodu psychoterapeuty korespondującego (spójnego) z pracami legislacyjnymi w Parlamencie Europejskim.
 • Upowszechnianie w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii (ECP), jako dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w kraju i umożliwiającego praktykowanie psychoterapii w Unii Europejskiej
 • Wspieranie:
  • współdziałania i wymiany zawodowej pomiędzy psychoterapeutami i   organizacjami psychoterapeutycznym
  • kontaktu z pokrewnymi profesjami
  • badań naukowych właściwych dla psychoterapii

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>