Ośrodki kształcące akredytowane przez PFP

Atestacja/ akredytacja placówki szkoleniowej przez Polską Federację Psychoterapii

Stanowi swego rodzaju certyfikat jakości. Oznacza, że dana placówka, jej kadra, program oraz know-how kształcenia, zasoby rzeczowe oraz dotychczasowe osiągnięcia gwarantują wyszkolenie psychoterapeutów na poziomie równym lub wyższym standardom Federacji.

Tagi: