Organizacje zrzeszone w PFP

Organizacje posiadające status członka wspierającego
Polskiej Federacji Psychoterapii

1. Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Gestalt

www.psychoterapia-gestalt.wroclaw.pl

2. Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź

www.centrumtk.com

3. Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lublinie

http://cppip.pl/

4. Instytut DMT - Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

www.homosum.pl

5. Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION

www.aion.poznan.pl

6. Ośrodek Terapii i Rozwoju Gestalt

www.terapia-gestalt.pl

7. Polski Instytut Neuro-Lingwistycznego Programowania

www.econlp.com

8. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN

www.pipi.org.pl

9. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii

www.psnlpt.org.pl

10. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej

www.ptpajung.pl

11. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej

www.ptphe.eu

12. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej

www.towarzystwopsychoterapii.pl    strona w budowie

13. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

www.psychoterapiaintegracyjna.pl

14. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

www.psttsr.pl

15. Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich  

www.spch.pl

16. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 www.swps.pl

17. Śląskie Centrum Psychosomatyki

www.psychosomatyka.enedue.com

18. Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą

www.hipnoza.org.pl

19. Śląski Ośrodek Psychoterapii i Pedagogiki Gestalt

www.gestalt.slask.pl