O Psychoterapii

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia polega na leczeniu zaburzeń psychicznych, rehabilitacji i profilaktyce zaburzeń psychicznych specyficznymi metodami psychoterapeutycznymi, w oparciu o unikalną, specyficznie oddziałującą relację pacjenta z psychoterapeutą, tj. specjalistą mającym określone kwalifikacje i kompetencje. Opiera się na naukach psychoterapeutycznych.

Psychoterapeuta to wolny, niezależny zawód. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty wymaga najpierw ukończenia studiów uniwersyteckich, zwykle humanistycznych lub społecznych. Potem przechodzi 4-7 letnie szkolenie składające się z własnej psychoterapii, szkolenia praktycznego i teoretycznego, praktyki superwizowanej, superwizji i stażu klinicznego. Zawód psychoterapeuty posiada unikalne zasady etyczne.

Psychoterapeutą nie jest: psycholog, psychiatra, psycholog kliniczny, terapeuta uzależnień, pielęgniarka psychiatryczna – to są inne zawody, niemające kompetencji psychoterapeutycznych. Psychoterapeuci z nimi współpracują.

 

Psychoterapia jest potrzebna i korzystna dla obywateli i dla Państwa

 1. Psychoterapia jest bardzo skuteczna, a zaburzenia psychiczne są obecnie bardzo częste - dotykają około 1/3 obywateli.

 2. Opłaca się społeczeństwu - podnosi skuteczność w pracy oraz jakość życia pacjentów i ich rodzin.

 3. Zapobiega cięższym zaburzeniom i szkodom, jakie ponoszą rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi oraz całe Państwo.

 4. Nie tylko zmniejsza objawy, ale też śmiertelność, zachorowalność i niesprawność.

 5. Opłaca się Państwu - obniża koszty opieki medycznej, a w podstawowej opiece zdrowotnej stanowi inwestycję, która zmniejsza inne koszty medyczne o 20-30% tego, co kosztowała psychoterapia. Niektóre badania mówią o oszczędności 10-krotnie wyższej niż koszt psychoterapii.

 6. Jest tańsza od leków psychotropowych, także w depresji, a pacjenci mający zaburzenia depresyjne i lękowe, po dość krótkiej psychoterapii, całkowicie wracają do zdrowia.

 7. Efekty leczenia psychoterapeutycznego są trwalsze od leczenia lekami i zwykle znacznie silniejsze i rozleglejsze, a psychoterapia w przeciwieństwie do leków nie daje szkodliwych skutków ubocznych.

 8. Poziom etyki profesjonalnych psychoterapeutów jest wysoki i stawia na pierwszym miejscu dobro pacjenta, a nie lojalność zawodową, odwrotnie niż Kodeks Etyki Lekarskiej.

 9. Psychoterapeuci, jeśli nie są jednocześnie psychiatrami, nie są uwikłani w dwuznaczne relacje z przemysłem farmaceutyczny, co jest korzystne dla pacjentów.

American Psychological Association, jedno z wiodących stowarzyszeń prowadzących badania nad psychoterapią, w uchwale „Uznanie skuteczności psychoterapii” z 2012, w oparciu o wyniki badań naukowych z ostatnich 30 lat, stwierdza że:

 1. Psychoterapia ma wysoką skuteczność. Wysoka skuteczność jest podobna w różnych zaburzeniach dzieci, dorosłych i osób starszych.

 2. Skuteczność psychoterapii zależy dużo bardziej właściwości klinicysty, pacjenta i sytuacji, niż od stosowanego rodzaju psychoterapii czy zaburzenia.

 3. W porównaniu z leczeniem farmakologicznym efekty psychoterapii są trwalsze, nie wymagają dodatkowego leczenia, a po zakończeniu stan pacjenta wciąż się polepsza, dzięki temu, czego nauczył się w czasie psychoterapii.

 4. Różne formy psychoterapii mają podobną skuteczność, szczególnie gdy są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Różnice w skuteczności psychoterapii nie są spowodowane przez rodzaj psychoterapii, ale wynikają z kompetencji konkretego psychoterapeuty i atrybutów pacjenta

 5. Pacjenci mający zaburzenia depresyjne i lękowe po dość krótkiej psychoterapii całkowicie wracają do zdrowia.

 6. Koszty psychoterapii są niższe od farmakoterapii.

 7. Psychoterapia jest ekonomiczną formą leczenia; zmniejsza niesprawność, zachorowalność, śmiertelność, podwyższa funkcjonowanie zawodowe, redukuje hospitalizację w szpitalach psychiatrycznych i czasem obniża koszty innych usług medycznych i chirurgicznych.

 8. Psychoterapia zmniejsza ogólne koszty medyczne i konsumpcję usług medycznych

 9. Zastosowanie psychoterapii w opiece zdrowotnej zmniejsza ogólne koszty medyczne o 20-30% tego, co kosztowała psychoterapia

 10. 1$ wydany na psychoterapię osób chorych medycznych powodował oszczędność 10$ w ogólnych kosztach usług medycznych

 11. Jest bardziej ekonomicznym leczeniem depresji niż leki.

 12. Dla pacjentów geriatrycznych z depresją jest bardziej wskazana niż leki, gorzej tolerowane przez starszy organizm.

 13. Psychoterapia jest skuteczna wobec pacjentów z niepełnosprawnością poznawczą, intelektualną, fizyczną, wzrokową, słuchową i psychologiczną.

 14. Psychoterapia leczy depresję u chorych somatycznie (np. na raka, artretyzm czy HIV)

Pełne tłumaczenie uchwały APA dostępne jest tutaj >>

Zawód psychoterapeuty w Polsce >>

Tagi: 
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>