Modalności, czyli kierunki psychoterapii

Kierunki  psychoterapeutyczne reprezentowane w Polsce

Milena Karlińska-Nehrebecka, 2011

W Polsce obecnie reprezentowane są wymienione poniżej szkoły i kierunki psychoterapii, spełniające kryteria wiarygodności naukowej i zastosowania do szerokiego spektrum zaburzeń (w modelu kontekstualnym:  relacja psychoterapeutyczna, obecność kontekstu leczącego, posiadanie teorii oferującej wyjaśnienie i zalecającej określone postępowanie terapeutyczne).

 1. Jest ich około 26
 2. Niektóre kierunki są uprawiane przez organizacje niezwiązane ze sobą
Organizacje szkolące i certyfikujące w różnych kierunkach psychoterapii.

Gwiazdką * oznaczono te, które prowadzą lub akredytują szkoły psychoterapii kształcące w pełnym wymiarze w zawodzie psychoterapeuty, tj. zgodnie ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii.

Dwiema gwiazdkami ** oznaczono te, które szkolą zgodnie za standardami European Association for Psychotherapy

 1. Gestalt  – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt** PTPG
  1. Akademia Gestalt**
  2. Instytut Terapii Gestalt ** ITG,
  3. Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt*
  4. Gestalt integralny (Stowarzyszenie Edukcji Człowiek Dorosłego*, Kraków)
 2. Psychodrama (Instytut Psychodramy)
 3. Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (nie posiada szkoły psychoterapii)
 4. Psychoterapia NLP (Polskie Towarzystwo Psychoterapii NLP**, PINLPt)
 5. Psychoterapia NLP w pracy z rodziną (Instytut Psychoterapii, Wrocław)
 6. Terapia Krótkoteramionowa deShazera, zorientowana na rozwiązanie* (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Polskie Towarzystwo Terapii Krótkoterminowej)
 7. Hipnoterapia (Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą)
 8. Terapia i hipnoterapia ericksonowska*(SNP PTP)
 9. Psychoterapia poprzez ciało (Polski Instytut Terapii Tańcem i Ruchem)
 10. Psychosomatoterapia (Polskii Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 11. Psychoanaliza (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne* PTP)
 12. Psychoterapia analityczna (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej* PTPP)
 13. Psychoanaliza grupowa (Instytut Analizy Grupowej Rasztów*)
 14. Psychoterapia psychodynamiczna (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne* KCP)
 15. Psychoterapia Zorientowana na Proces; Mindell (Polskie Stowarzyszenie Trenerów i Psychoterapeutów Procesowych *PSTiPP)
 16. Psychologia analityczna: podejście jungowskie (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Jungowskiej, PTPA)
 17. Psychoanaliza Lacanowska (Koło Warszawskie*, Koło Krakowskie*)
 18. Psychoterapia integratywna (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej** PTPIiS, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 19. Psychoterapia integratywna chrześcijańska (Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Sekcja Psychoterapii* SPCH)
 20. Psychoterapia integracyjna (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy SWPS i IPZ*, Polskie Stowarzyszenie Integracji w Psychoterapii PSPI, Laboratorium Psychoedukacji*)
 21. Psychoterapia eklektyczna (Ośrodek Leczenia Nerwic i większość ośrodków szkoleniowych atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne*)
 22. Terapia Systemowa (Sekcja Terapii Rodzin* STR PTP)
 23. Terapia Systemowa (WTTS)
 24. Terapia Poznawczo-Behawioralna CBT (*PTPPB)
 25. Terapia Behawioralna (PSTB, Kraków)
 26. Psychoterapia Transpersonalna

Istnieją też organizacje przyznające uprawnienia psychoterapeuty, nie reprezentujące jednego kierunku psychoterapii:

 1. Polska Federacja Psychoterapii  - reprezentująca Polskę w European Association for Psychotherapy
 2. Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego -  reprezentująca Polskę w European Association for Psychotherapy
 3. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Analiza

 • Powyższe kierunki można pogrupować w 7 większych grup w oparciu o podstawowy paradygmat teoretyczny:
 1. Humanistyczne
 2. pracy poprzez ciało (body-work)
 3. Hipnoterapeutyczne i postericksonowskie
 4. wywodzące się z psychoanalizy
 5. integratywne
 6. systemowe
 7. poznawcze i behawioralne
 • Można oczekiwać, że w Polsce będą się pojawiać kolejne nurty i kierunki psychoterapeutyczne z czasem oferujące pełne szkolenie w zawodzie psychoterapeuty. Zapraszamy do informowania o nich.
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.