Modalności, czyli kierunki psychoterapii

Kierunki  psychoterapeutyczne reprezentowane w Polsce

Milena Karlińska-Nehrebecka, 2011

W Polsce obecnie reprezentowane są wymienione poniżej szkoły i kierunki psychoterapii, spełniające kryteria wiarygodności naukowej i zastosowania do szerokiego spektrum zaburzeń (w modelu kontekstualnym:  relacja psychoterapeutyczna, obecność kontekstu leczącego, posiadanie teorii oferującej wyjaśnienie i zalecającej określone postępowanie terapeutyczne).

 1. Jest ich około 26
 2. Niektóre kierunki są uprawiane przez organizacje niezwiązane ze sobą
Organizacje szkolące i certyfikujące w różnych kierunkach psychoterapii.

Gwiazdką * oznaczono te, które prowadzą lub akredytują szkoły psychoterapii kształcące w pełnym wymiarze w zawodzie psychoterapeuty, tj. zgodnie ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii.

Dwiema gwiazdkami ** oznaczono te, które szkolą zgodnie za standardami European Association for Psychotherapy

 1. Gestalt  – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt** PTPG
  1. Akademia Gestalt**
  2. Instytut Terapii Gestalt ** ITG,
  3. Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt*
  4. Gestalt integralny (Stowarzyszenie Edukcji Człowiek Dorosłego*, Kraków)
 2. Psychodrama (Instytut Psychodramy)
 3. Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (nie posiada szkoły psychoterapii)
 4. Psychoterapia NLP (Polskie Towarzystwo Psychoterapii NLP**, PINLPt)
 5. Psychoterapia NLP w pracy z rodziną (Instytut Psychoterapii, Wrocław)
 6. Terapia Krótkoteramionowa deShazera, zorientowana na rozwiązanie* (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Polskie Towarzystwo Terapii Krótkoterminowej)
 7. Hipnoterapia (Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą)
 8. Terapia i hipnoterapia ericksonowska*(SNP PTP)
 9. Psychoterapia poprzez ciało (Polski Instytut Terapii Tańcem i Ruchem)
 10. Psychosomatoterapia (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, Sekcja Psychosomatoterapii)
 11. Psychoanaliza (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne* PTP)
 12. Psychoterapia analityczna (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej* PTPP)
 13. Psychoanaliza grupowa (Instytut Analizy Grupowej Rasztów*)
 14. Psychoterapia psychodynamiczna (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne* KCP)
 15. Psychoterapia Zorientowana na Proces; Mindell (Polskie Stowarzyszenie Trenerów i Psychoterapeutów Procesowych *PSTiPP)
 16. Psychologia analityczna: podejście jungowskie (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Jungowskiej, PTPA)
 17. Psychoanaliza Lacanowska (Koło Warszawskie*, Koło Krakowskie*)
 18. Psychoterapia integratywna (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej** PTPI, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 19. Psychoterapia integratywna chrześcijańska (Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Sekcja Psychoterapii* SPCH)
 20. Psychoterapia integracyjna (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy SWPS i IPZ*, Polskie Stowarzyszenie Integracji w Psychoterapii PSPI, Laboratorium Psychoedukacji*)
 21. Psychoterapia eklektyczna (Ośrodek Leczenia Nerwic i większość ośrodków szkoleniowych atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne*)
 22. Terapia Systemowa (Sekcja Terapii Rodzin* STR PTP)
 23. Terapia Systemowa (WTTS)
 24. Terapia Poznawczo-Behawioralna CBT (*PTPPB)
 25. Terapia Behawioralna (PSTB, Kraków)
 26. Psychoterapia Transpersonalna

Istnieją też organizacje przyznające uprawnienia psychoterapeuty, nie reprezentujące jednego kierunku psychoterapii:

 1. Polska Federacja Psychoterapii  - reprezentująca Polskę w European Association for Psychotherapy
 2. Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego -  reprezentująca Polskę w European Association for Psychotherapy
 3. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Analiza

 • Powyższe kierunki można pogrupować w 7 większych grup w oparciu o podstawowy paradygmat teoretyczny:
 1. Humanistyczne
 2. pracy poprzez ciało (body-work)
 3. Hipnoterapeutyczne i postericksonowskie
 4. wywodzące się z psychoanalizy
 5. integratywne
 6. systemowe
 7. poznawcze i behawioralne
 • Można oczekiwać, że w Polsce będą się pojawiać kolejne nurty i kierunki psychoterapeutyczne z czasem oferujące pełne szkolenie w zawodzie psychoterapeuty. Zapraszamy do informowania o nich.
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>