List prof. Alfreda Pritz'a

Pismo prof. Alfreda Pritza do środowiska polskich psychoterapeutów

Wiedeń
17 stycznia 2005


Drodzy Koledzy,

Z dużym zadowoleniem przyjąłem fakt utworzenia Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP).
Cele Federacji są zgodne z celami Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP), co pozwala nam na ścisłą współpracę, a Federacji umożliwia zaistnienie w strukturach EAP jako reprezentacji psychoterapeutów polskich. Szczególnie ważne jest, że PFP działając zgodnie z Deklaracją Strasburską uznaje niezależność zawodu psychoterapeuty oraz równość podejść terapeutycznych i reprezentuje szerokie grono psychoterapeutów - przedstawicieli różnych szkół w psychoterapii.
Doceniam też gotowość PFP do upowszechnienia Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty w Polsce, gdyż dowodzi ona dbałości o wysokie standardy profesjonalne i etyczne wykonywania zawodu i ułatwi psychoterapeutom polskim równoprawne działanie na rynku europejskim.
Znajomość statutu oraz dotychczasowych działań podjętych przez Federację pokazuje, że jest to organizacja dysponująca potencjałem pozwalającym na rzeczywistą realizację założonych celów i rzeczową współpracę z EAP.

Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie na I Kongres PFP. Liczę, że moja obecność pozwoli wytyczyć dalsze kierunki rozwoju współpracy PFP z EAP.

Pozdrawiam wszystkich polskich psychoterapeutów

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>