Kto NIE jest psychoterapeutą

Potencjalny kliencie/ pacjencie psychoterapii, dla własnego bezpieczeństwa zwróć uwagę, jakim tytułem i uprawnieniami legitymuje się osoba, która ma prowadzić twoją psychoterapię.

 

Nie jest psychoterapeutą:

 

 1. Absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego

 2. Certyfikowany instruktor terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 3. Certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej

 4. Certyfikowany Specjalista terapii/ psychoterapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 5. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 6. Doradca Życia Rodzinnego

 7. Egzorcysta

 8. Fizjoterapeuta

 9. Lekarz

 10. Lekarz psychiatra

 11. Mediator Sądowy

 12. Pilot lotni

 13. Profesor nauk medycznych

 14. Profesor psychologii

 15. Psycholog

 16. Psycholog kliniczny

 17. Seksuolog

 18. Superwizor Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej,

 19. Superwizor treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 20. Terapeuta zajęciowy

 21. Trener I, II...n-tego stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 22. Trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej

 23. Trener Treningu Zastępowania Agresji (ART) .

Kwalifikacje psychoterapeutyczne posiada psychoterapeuta certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii lub organizację należącą do Polskiej Rady Psychoterapii oraz osoby w trakcie szkolenia w tych organizacjach.

 

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>