Kto może ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty PFP

Wymogi kształcenia PFP są zgodne z wymogami European Asscociation for Psychotherapy oraz Polskiej Rady Psychoterapii.

O Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii może się ubiegać psychoterapeuta, który spełnia następujące warunki:

 1. Ukończył studia magisterskie w naukach społecznych i humanistycznych lub medycznych. Wyjątkowo mogą to być inne studia magisterskie pod warunkiem przepracowania 5 lat w placówce ochrony zdrowia psychicznego, także w formie wolontariatu.
 2. Jest członkiem indywidualnym Polskiej Federacji Psychoterapii wypełniającym swoje zobowiązania statutowe.
 3. Jest profesjonalnym psychoterapeutą podzielającym wartości Strasburskiej Deklaracji Psychoterapii z 1990 roku.
 4. Ukończył co najmniej 4-letnie kształcenie w zawodzie psychoterapeuty zgodne ze standardami szkoleniowymi Polskiej Federacji Psychoterapii lub European Association for Psychotherapy (preferowane jest szkolenie w placówce atestowanej/ akredytowanej przez PFP) składające się z:
  1. 250 godzin osobistej psychoterapii lub ekwiwalentu, prowadzona przez psychoterapeutę z certyfikatem Federacji, lub European Association for Psychotherapy, lub stowarzyszenia psychoterapeutycznego o porównywalnych standardach, zaakceptowanego przez PFP. Co najmniej 100 godzin powinno się odbyć w ramach jednej relacji psychoterapeutycznej. Ta część szkolenia powinna zapewnić uświadomienie, rozumienie i umiejętność kierowania swoim wpływem na relację i proces psychoterapeutyczny.
  2. 600 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego zawierającego m.in. poniższe komponenty:
   1. i.   Teorie rozwoju człowieka na przestrzeni życia
   2. ii.  Kierunki psychoterapii
   3. iii. Teorie psychopatologii
   4. iv. Czynniki zmiany, diagnozy i interwencji
   5. v.  Czynniki społeczne i kulturowe w kontekście psychoterapii
  3. 360 godzin superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej w placówce klinicznej lub placówce pomocy psychospołecznej. Praktyka powinna rozpoczynać się najwcześniej na 2 roku szkolenia i trwać co najmniej 2 lata.
  4. 150 godzin superwizji własnej praktyki psychoterapeutycznej, nie mniej niż 2 lata
  5. 360 godzin stażu klinicznego w placówce ochrony zdrowia, zapewniającej doświadczenie z pacjentami prezentującymi szerokie spektrum zaburzeń psychicznych.
 1. Przedstawił rekomendację superwizora certyfikowanego przez Polską Federację Psychoterapii lub organizację akredytowaną/ atestowaną przez PFP lub mającego certyfikat innej organizacji psychoterapeutycznej, o porównywalnych standardach szkolenia, zaakceptowanego przez PFP. Superwizor rekomendujący powinien przeprowadzić z kandydatem 50 godzin superwizji indywidualnej lub rok superwizji grupowej.

Zarówno superwizja, jak i zasadnicza część szkolenia, powinna być prowadzona przez superwizorów i nauczycieli psychoterapii PFP lub o posiadający kwalifikacje (certyfikaty psychoterapeuty, superwizora) ekwiwalentne wobec standardów PFP.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.