Kto może ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty PFP

Wymogi kształcenia PFP są zgodne z wymogami European Asscociation for Psychotherapy oraz Polskiej Rady Psychoterapii.

O Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii może się ubiegać psychoterapeuta, który spełnia następujące warunki:

 1. Ukończył studia magisterskie w naukach społecznych i humanistycznych lub medycznych. Wyjątkowo mogą to być inne studia magisterskie pod warunkiem przepracowania 5 lat w placówce ochrony zdrowia psychicznego, także w formie wolontariatu.
 2. Jest członkiem indywidualnym Polskiej Federacji Psychoterapii wypełniającym swoje zobowiązania statutowe.
 3. Jest profesjonalnym psychoterapeutą podzielającym wartości Strasburskiej Deklaracji Psychoterapii z 1990 roku.
 4. Ukończył co najmniej 4-letnie kształcenie w zawodzie psychoterapeuty zgodne ze standardami szkoleniowymi Polskiej Federacji Psychoterapii lub European Association for Psychotherapy (preferowane jest szkolenie w placówce atestowanej/ akredytowanej przez PFP) składające się z:
  1. 250 godzin osobistej psychoterapii lub ekwiwalentu, prowadzona przez psychoterapeutę z certyfikatem Federacji, lub European Association for Psychotherapy, lub stowarzyszenia psychoterapeutycznego o porównywalnych standardach, zaakceptowanego przez PFP. Co najmniej 100 godzin powinno się odbyć w ramach jednej relacji psychoterapeutycznej. Ta część szkolenia powinna zapewnić uświadomienie, rozumienie i umiejętność kierowania swoim wpływem na relację i proces psychoterapeutyczny.
  2. 600 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego zawierającego m.in. poniższe komponenty:
   1. i.   Teorie rozwoju człowieka na przestrzeni życia
   2. ii.  Kierunki psychoterapii
   3. iii. Teorie psychopatologii
   4. iv. Czynniki zmiany, diagnozy i interwencji
   5. v.  Czynniki społeczne i kulturowe w kontekście psychoterapii
  3. 360 godzin superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej w placówce klinicznej lub placówce pomocy psychospołecznej. Praktyka powinna rozpoczynać się najwcześniej na 2 roku szkolenia i trwać co najmniej 2 lata.
  4. 150 godzin superwizji własnej praktyki psychoterapeutycznej, nie mniej niż 2 lata
  5. 360 godzin stażu klinicznego w placówce ochrony zdrowia, zapewniającej doświadczenie z pacjentami prezentującymi szerokie spektrum zaburzeń psychicznych.
 1. Przedstawił rekomendację superwizora certyfikowanego przez Polską Federację Psychoterapii lub organizację akredytowaną/ atestowaną przez PFP lub mającego certyfikat innej organizacji psychoterapeutycznej, o porównywalnych standardach szkolenia, zaakceptowanego przez PFP. Superwizor rekomendujący powinien przeprowadzić z kandydatem 50 godzin superwizji indywidualnej lub rok superwizji grupowej.

Zarówno superwizja, jak i zasadnicza część szkolenia, powinna być prowadzona przez superwizorów i nauczycieli psychoterapii PFP lub o posiadający kwalifikacje (certyfikaty psychoterapeuty, superwizora) ekwiwalentne wobec standardów PFP.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>