Jak uzyskać Europejski Certyfikat Psychoterapii

Zobacz szczegóły na stronie EAP: Ustawa o ECPProcedura ubiegania się o ECP
 

Polska Federacja Psychoterapii umożliwia zdobycie ECP psychoterapeutom należącym do Federacji.  Oznacza to przestrzeganie Kodeksu Etycznego Federacji, zgodnego ze standardami etycznymi EAP.

W związku z dużym zainteresowaniem aplikowaniem o Europejski Certyfikat Psychoterapii w ramach podejścia multimodalnego termin przesyłania dokumentów upływa 6 tygodni przed każdym zjazdem EAP. Aktualne daty zjazdów EAP można znaleźć tutaj:

http://www.europsyche.org/cms-tag/156/congresses-and-events

Osoby aplikujące w ramach określonych modalnosci np. Gestalt mogą aplikować cały czas.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: pfpoffice@gmail.com

 1. Sprawdź, czy twoje wyszkolenie spełnia wymogi ECP:
  zobacz na stronie EAP >>  lub  przeczytaj poniżej >>.
   
 2. Jeśli nie jesteś członkiem PFP, aplikuj o członkostwo >>

 3. Jeśli jesteś członkiem PFP, skontaktuj się mailowo z biurem PFP (biuropfp@gmail.com)by dowiedzieć się czy masz opłacone składki i zgłosić chęć aplikowania o ECP. Po uregulowaniu składek członkowskich otrzymasz więcej informacji wraz ze szczegółową instrukcją, jak aplikować o ECP. Rozpatrywane będą jedynie aplikacje spełniające warunki opisane w instrukcji.

 4. Będziesz potrzebować:
  a. formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronach EAP (pobierz >>)
  b. formularz cv szkoleniowego (pobierz >>)
  c. rekomendację twojego superwizora,
  d. skany swoich dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń,
  e. podpisaną Strasburg Declaration (pobierz >>)
   
 5. Aplikację przygotowaną według instrukcji prześlij na adres Sekretariatu Federacji (pfpoffice@gmail.com).

 6. Federacja rekomenduje poprawne i kompletne aplikacje w języku angielskim.
   
 7. Ostateczną decyzję podejmuje Komisja EAP, w oparciu o dokumentację.
   
 8. Jeśli uzyskasz certyfikat ECP, będziesz zobowiązany do uiszczenia opłaty rejestracyjnej wysokości 100 Euro.
   
 9. Certyfikat odnawia się co 5 lat, w oparciu o udokumentowane kształcenie ciągłe (CPD).
  Corocznie płaci się też opłatę „rejestrową“ około 10 €.

 

Wymogi ECP

Wymogi szkoleniowe – 7 lat szkolenia, co najmniej 3200 godz. w tym:

A. ukończone studia wyższe w naukach społecznych, humanistycznych lub podobnych.

B. specjalistyczne wyszkolenie w psychoterapii – minimum 1400 godzin, w tym co najmniej:

 1. 250 godz. osobistego doświadczenia psychoterapeutycznego - analiza szkoleniowa, self-experience lub inne metody zawierające autorefleksję, terapię i osobiste doświadczenie, odpowiednie dla danej modalności i gwarantujące, że kandydat postrzega swój wpływ na procesy obecne w psychoterapii i kieruje nim.

 2. 500-800 godz. kształcenia teoretycznego i praktycznego obejmującego

  • Teorie rozwoju człowieka na przestrzeni życia
  • Rozumienie problemow spolecznych i kulturowych
  • Rozumienie innych szkół psychoterapeutycznych
  • Teoria zmiany dotyczących psychoterapii
  • Teorie psychopatologii
  • Teorie diagnozy i interwencji
    
 3. 150 godz. superwizji praktyki psychoterapeutycznej

 4. 300-600 godz. co najmniej dwuletniej praktyki psychoterapeutycznej podczas szkolenia, prowadzonej w danej modalności pod stałą superwizją.

 5. 360 godz. stażu klinicznego w ośrodkach zdrowia psychicznego lub ekwiwalentnego doświadczenia zawodowego, zapewniający kontakt z pacjentem w kryzysie psychospołecznym i współdziałanie z innymi profesjonalistami z obszaru zdrowia psychicznego.

C. 900 godz. praktyki psychoterapeutycznej z pacjentami w okresie co najmniej 36 miesięcy, liczącym się od momentu spełnienia wszystkich wymogów z punktu B.

 

UWAGA: Osoby aspirujące do tzw. trybu grandparenting muszą spełnić wyższe wymogi ilościowe
w zakresie szkolenia (5 lat lub 1500 godzin praktyki superwizowanej po zakończeniu szkolenia, 150 godzin superwizji w trakcie szkolenia).
Tryb ten przewidziany jest dla psychoterapeutów, którzy nie przeszli formalnego ksztalcenia
w określonej modalności, ale zakres ich szkolenia i doświadczenie zawodowe kompensuje ten brak.

 

Podsumowując

 1. Każdy psychoterapeuta spełniający formalne wymogi EAP może uzyskać European Certificate of Psychotherapy za pośrednictwem Polskiej Federacji Psychoterapii.
 2. Psychoterapeuci należący do Polskiej Federacji Psychoterapii mogą, dzięki tej przynależności, zostać członkiem indywidualnym European Association for Psychotherapy
 3. Organizacje psychoterapeutyczne mogą otrzymać rekomendację Federacji w staraniach o członkostwo organizacyjne European Association for Psychotherapy.
Tagi: 
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>