Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP

Krok po kroku

Instrukcja dla osób, które spełniają warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PFP.

 

Krok 1: przesłanie aplikacji

Aby rozpocząć aplikację:

 1. ureguluj składki członkowskie lub inne możliwe należności wobec Federacji
 2. wpłać opłatę aplikacyjną wysokości 400 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 1 – nazwisko,
 3. zwróć się do biura PFP o potwierdzenie o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1.
 4. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej dokumenty aplikacyjne.

Aplikacje w postaci elektronicznej (skany) należy kierować na adres biuropfp@gmail.com, w temacie maila pisząc „Certyfikat-nazwisko”.

Aplikacja zawiera następujące dokumenty:

 1. Podanie do Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii o zgodę na przystąpienie do procedury certyfikacyjnej
 2. Skan Dyplomu magisterskiego lub ekwiwalentu (np. dyplomu lekarza)
 3. Skany poswiadczeń uzyskania innych stopni naukowych i uprawnień w dziedzinie psychoterapii
 4. Podpisana Deklaracja przestrzegania Etyki zawodowej i Deklaracja Strasburska (po polsku i angielsku) – skan z podpisem.
  Pobierz deklarację przestrzegania etyki zawodowej >>
  Pobierz Deklarację Strasburską: wersja polska >> oraz wersja angielska >>
 5. Curriculum Vitae (wg. wzoru EAP)
  Pobierz wzór CV >>
 6. Zaświadczenie z macierzystej placówki szkolącej o ukończeniu 4-letniego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty (dotyczy osób wykształconych w takich placówkach).
 7. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, superwizji, własnej psychoterapii, stażach, udziale w konferencjach etc.
  Pobierz instrukcję dotyczącą zaświadczeń >>
 8. Rekomendacja superwizora.
  Rekomendacja powinna potwierdzać, że kandydat jest dojrzały osobowościowo, kompetentny, oraz przestrzega w swojej praktyce psychoterapeutycznej wymogów etyki zawodowej.
 9. Zaświadczenie od Sekretarza PFP o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1.

 

Krok 2: egzamin z teorii psychoterapii

Egzamin testowy z teorii psychoterapii odbywa się w 2 sesjach w roku, w siedzibie Federacji.

Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora nauk psychoterapeutycznych mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.

Pobierz wymogi wiedzy teoretycznej do egzaminu >>
Pobierz listę lektur do egzaminu >>

 

Krok 3: egzamin praktyczny – ocena nagranych sesji

Gdy zdałeś egzamin z teorii, otrzymujesz mailowe zawiadomienie od Komisji. Wówczas

 1. wpłać opłatę wysokości 400 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 2 – nazwisko.
 2. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej materiały do egzaminu praktycznego wraz z dowodem wpłaty.

Kandydat przekazuje Komisji Certyfikacyjnej 5 identycznych kompletów nagrań wideo, na 5 pendrive’ach, 2 sesji terapeutycznych (z pacjentem i pacjentką) ze swojej praktyki.

 1. na nagraniu powinna być widoczna twarz i pacjenta, i psychoterapeuty,
 2. nienagannej jakości obraz i dźwięk,
 3. z kompletnym początkiem i końcem,
 4. w formacie avi, flv, mov, mpg, mp4 lub wmv,
 5. z czytelnym transkryptem każdej sesji,
 6. ze zwięzłym opisem każdego przypadku (1-2 strony) zawierającym:
  1. diagnozę nozologiczną (ICD lub DSM) z uzasadnieniem,
  2. diagnozę psychoterapeutyczną,
  3. krótką charakterystykę przedstawionej sesji,
  4. efekty psychoterapii (jeśli została zakończona),
  5. można dołączyć skan testów badających efekt terapii,
 7. 2 pisemne zgody pacjentów na nagrywanie – skany.

 

Krok 4: ustny egzamin końcowy

Gdy zdałeś egzamin praktyczny, otrzymujesz mailowe zawiadomienie od Komisji. Wówczas

 1. wpłać opłatę wysokości 320 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 3 – nazwisko.
 2. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej dowód wpłaty.
 3. zostaniesz zaproszony na Egzamin Końcowy, który odbywa się w 2 sesjach w roku, w siedzibie Federacji.

 

Wręczenie certyfikatu

Gdy pomyślnie przeszedłeś procedurę certyfikacyjną, otrzymujesz mailowe zawiadomienie oraz zaproszenie na wręczenie certyfikatu.

Certyfikaty są uroczyście wręczane na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Federacji Psychoterapii.

 

 

UWAGA:

Termin składania aplikacji do nadchodzącej sesji egzaminacyjnej mija 20 grudnia 2014 r.
Egzamin testowy z teorii odbędzie się 24 stycznia 2015 r., o godz 15, w siedzibie PFP.

Terminy kolejnych egzaminów będą publikowane sukcesywnie, zgdonie z informacjami dostarczonymi przez Komisję Certyfikacyjną.

O szczegóły możesz zapytać Sekretarz Federacji, tel. 504 547 361.

 

Tagi: