Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP

Jak uzyskać certyfikat Psychoterapeuty PFP
Krok po kroku

Instrukcja dla osób, które spełniają warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PFP.

 

Krok 1: przesłanie aplikacji

Aby rozpocząć aplikację:

 1. ureguluj składki członkowskie lub inne możliwe należności wobec Federacji
 2. wpłać opłatę aplikacyjną wysokości 200 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 1 – imię i nazwisko,
 3. zwróć się do biura PFP o potwierdzenie o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1.
 4. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej dokumenty aplikacyjne.

Aplikacje w postaci elektronicznej (skany) należy kierować na adres biuropfp@gmail.com, w temacie maila pisząc „Certyfikat-imię i nazwisko”.

Aplikacja zawiera następujące dokumenty:

 1. Podanie do Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii o zgodę na przystąpienie do procedury certyfikacyjnej
 2. Skan Dyplomu magisterskiego lub ekwiwalentu (np. dyplomu lekarza)
 3. Skany dyplomów innych stopni naukowych i posiadanych uprawnień w dziedzinie psychoterapii
 4. Podpisana Deklaracja przestrzegania Etyki zawodowej i Deklaracja Strasburska (po polsku i angielsku) – skan z podpisem.
  Pobierz deklarację przestrzegania etyki zawodowej >>
  Pobierz Deklarację Strasburską: wersja polska >> oraz wersja angielska >>
 5. Curriculum Vitae (wg. wzoru EAP)
  Pobierz wzór CV >>
 6. Zaświadczenie z macierzystej placówki szkolącej o ukończeniu 4-letniego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty (dotyczy osób wykształconych w takich placówkach).
 7. Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, superwizji, własnej psychoterapii, stażach, udziale w konferencjach etc. zawierające zawartość szkolenia, nazwiska prowadzących, daty, liczbę godzin i podpisy
 8. Aktualna rekomendacja superwizora psychoterapii.
  Rekomendacja powinna jednoznacznie potwierdzać, że kandydat jest dojrzały osobowościowo, społecznie i profesjonalnie posiada kompetencję do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, przestrzega wymogów etyki zawodowej i pozostawał w superwizji u danego superwizora co najmniej rok/50 godz.
 9. Zaświadczenie od Sekretarza PFP o członkostwie w Federacji i bieżącym opłaceniu składek i opłat, w tym opłaty Certyfikat 1.

 

Krok 2: egzamin z teorii psychoterapii

Egzamin testowy z teorii psychoterapii odbywa się w siedzibie Federacji. Stanowi test wyboru i oparty jest na podanej literaturze

Uwaga: osoby posiadające tytuł magistra lub doktora psychoterapii mają egzamin z teorii zaliczony z urzędu, zgodnie z oceną na Dyplomie.

Pobierz listę lektur do egzaminu >>

 

Krok 3: egzamin ustny

Gdy zdałeś egzamin z teorii, otrzymujesz mailowe zawiadomienie od Komisji. Wówczas:

 1. wpłać opłatę wysokości 500 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat 2 – imię i nazwisko.
 2. prześlij do Komisji Certyfikacyjnej (na adres siedziby Federacji) materiały do egzaminu ustnego wraz z dowodem wpłaty.

Kandydat przekazuje Komisji Certyfikacyjnej 5 identycznych kompletów nagrań audio 1 sesji terapeutycznej ze swojej praktyki psychoterapeutycznej, wraz z transkryptem, na 5 pendrive’ach, oraz zwięzły opis przypadku zawierający:

 1. zgłoszenie, wiek, płeć pacjenta i kontekts zgłoszenia,
 2. diagnozę nozologiczną (ICD lub DSM) z uzasadnieniem,
 3. diagnozę psychoterapeutyczną,
 4. krótką charakterystykę przedstawionej sesji,
 5. efekty psychoterapii (jeśli została zakończona),
 6. można dołączyć skan testów badających efekt terapii,
 7. 2 pisemną zgodę pacjenta na nagrywanie - skan.

 

Krok 4

Gdy został Ci przyznany Certyfikat, otrzymujesz mailem zawiadomienie od Zaządu PFP. Wówczas:

 1. wpłać składkę certyfikacyjną nabieżący rok wysokości 100 zł na konto Federacji, w tytule przelewu pisząc Certyfikat składka - Imię i nazwisko
 2. prześlij na adres: biuropfp@gmail.com dowód wpłaty.

 

Wręczenie certyfikatu

Certyfikaty są uroczyście wręczane na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Federacji Psychoterapii.

 

 

UWAGA:

Termin składania aplikacji do nadchodzącej sesji egzaminacyjnej mija 14 października 2018 r. godz. 19.00 r.

Termin najbliższego Egzaminu pisemnego to: 20 października 2018 r., o godz. 10, w siedzibie Federacji, Kraków, ul. Pod Skałą 9.

Egzamin ustny: 17 listopada 2018 r., w siedzibie Federacji, Kraków, ul. Pod Skałą 9

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach egzaminu i terminie egzaminu ustnego w przeciągu tygodnia po egzaminie.

 

Tagi: 
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>