Członkostwo w PFP

Polska Federacja Psychoterapii to ogólnopolska organizacja zawodowa zrzeszająca psychoterapeutów róznych modalności i osoby kształcące się w zawodzie psychoterapeuty, a także studentów studiów magisterskich lub medycznych zainteresowanych zawodem psychoterapeuty.

Zapraszamy do przystąpienia psychoterapeutów, osoby kształcące się w zawodzie psychoterapeuty lub zainteresowane takim kształceniem i spełniające wyżej opisane warunki.

Czytaj o członkostwie indywidualnym >>

Ponadto PFP posiada status NAO (wraz z SNP PTP) i NUO w European Association for Psychotherapy (EAP), co oznacza, że pośredniczy w procedurze przyznawania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii ECP oraz akredytowaniu ośrodków szkolących w EAP. Zapraszamy więc psychoterapeutów, którzy chcą uzyskać uprawnienia na poziomie europejskim.

Do członkostwa organizacyjnego zapraszamy natomiast stowarzyszenia psychoterapeutyczne, instytucje szkolące, ośrodki i gabinety psychoterapii. Poprzez czlonkstwo w PFP ich członkowie zyskują afiliację w EAP.

Czytaj o członkostwie organizacyjnym >>

Przynależność do organizacji zawodowej jest wymogiem odpowiedzialnego uprawiania zawodu psychoterapeuty. W ten sposób zapewnia się swoim pacjentom, że korzystają z psychoterapii u profesjonalisty, który jest poddany społecznej kontroli w społeczności, np. porzez superwizję, wymianę rówieśniczą, prezentację przypadków i wystąpień na zjazdach naukowych, szkolenie czy egzaminy. Przynależność do organizacji zaowdowej chroni też psychoterapeutę - pacjent może wnosić zażalenia na pracę psychoterapeuty do organizacji, w której ten jest zrzeszony.

Zapisując się do Federacji:

 • staje się częścią społeczności profesjonalistów ceniących określone wartości,
 • zyskuje się dostęp do wymiany zawodowej, także nieformalnej,
 • można uzyskać, w pewnym zakresie, wsparcie lub porady w sprawach organizacyjno - zawodowych i związanych z kształceniem,
 • po spełnieniu wymogów szkoleniowych i zdaniu egzaminu można starać się o Certyfikat Psychoterapeuty PFP,
 • można uzyskać indywidualne członkostwo w European Association for Psychotherapy (EAP),
 • po spełnieniu wymogół formalnych można starać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (European Certificate of Psychotherapy, ECP), przyznawany przez EAP
 • otrzymuje się dostęp do materiałów na witrynie PFP dostępnych tylko dla członków,
 • już wkrótce będze można umieścić swoje dane kontaktowe dla pacjentów na witrynie PFP,
 • można mieć zniżki w opłatach za Zjazdy, konferencje i szkolenia organizowane i współorganizowane przez PFP oraz takie, nad którymi PFP sprawuje patronat,
 • po akceptacji recenzentów można publikować artykuły na witrynie PFP,
 • można uzyskać dostęp do specjalistycznej pomocy prawnej.

 

Więcej informacji o członkostwie w PFP znajdziesz w statucie >>

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>