CPD

Ustawiczny rozwój zawodowy psychoterapeuty certyfikowanego
Continuous Professional Development (CPD)

 

"Certyfikat jest ważny przez 5 lat, następnie musi być odnowiony w oparciu o udokumentowane spełnienie poniższych wymogów Ustawicznego Rozwoju Zawodowego (CPD) - minimum 250 godzin w okresie poprzedzających 5 lat, przeciętnie 50 godzin rocznie, mogące być realizowane w następujących formach:

* a) Uczestnictwo w zaawansowanych lub dodatkowych profesjonalnych kursach psychoterapii (Prosimy je wymienić na osobnej stronie, przy każdym podając informację o instytucji szkolącej, konspekt kursu i ilość godzin),

* b) Korzystanie z profesjonalnej lub koleżeńskiej superwizji (Prosimy wymienić na osobnej stronie podając nazwisko superwizora / instytucji, ilość godzin superwizji oraz sumaryczną ilość godzin),

* c) Uczestnictwo w konferencjach / sympozjach psychoterapeutycznych (Prosimy wymienić na osobnej kartce podając tytuły, daty, organizatorów oraz ilość godzin. Prosimy dołączyć kopie zaświadczeń uczestnictwa),

* d) Zaangażowanie w pracę na rzecz zawodowego środowiska psychoterapeutycznego (zarządy, komitety, grupy robocze, itp - prosimy podać nazwę organizacji, daty spotkań zarządów/komitetów i formalny czas trwania spotkań),

* e) Udział w dodatkowym szkoleniu psychoterapeutycznym jako superwizor / badacz / nauczyciel.

W puli minimum 250 godzin powinno zawierać się nie więcej niż 75 godzin z którejkolwiek z powyższych kategorii."

Wymogi mogą ulec zmianie w zależności od odpowiednich ustaleń European
Association for Psychotherapy.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>