Certyfikowani Superwizorzy PFP

Alfabetyczna lista superwizorów psychoterapii certyfikowanych przez Polską Federację Psychoterapii. Dodatkowe informacje: polskie afiliacje, specjalizacja, miejsce praktyki, dane kontaktowe. Dane będą sukcesywnie uzupełniane i aktualizowane.

 • Anna Biesiada
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, psychoterapia integratywna,
  Jelenia Góra, tel. 602 293 497, 757 646 709, mail: a13b@interia.pl
   
 • Barbara Gojżewska
 • Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, www.cpisp.pl superwizja indywidualna i grupowa, Poznań
 • Alicja Heyda
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, psychosomatoterapia,
  Gliwice, www.psycholog.gliwice.pl, tel. 888 708 108,
  szczególnie zapraszam osoby prowadzące psychoterapię chorych somatycznie
   
 • Mirosława Huflejt-Łukasik
  Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Kiełpin
   
 • Milena Karlińska-Nehrebecka
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i systemowej, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN,  psychoterapia integratywna systemowa, Kraków
   
 • Marta Karpińska-Makowska
  Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Warszawa
   
 • Dagmara Kuczyńska-Ginko
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN, psychoterapia integratywna systemowa, Bukowno k. Katowic,
  Kraków, Poznań, Katowice,  tel. 606 605 601, psychoterapia@ginko.art.pl
   
 • Stanisława Kufel
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN, psychoterapia integratywna systemowa,
  Rybnik, tel. 606 930 187, staszka@o2.pl
   
 • Jacek Lelonkiewicz
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, BSFT, Łódź
   
 • Mariola Lelonkiewicz
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, BSFT, Łódź
   
 • Benedykt Peczko
 • Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Warszawa
   
 • Małgorzata Rajchert-Lewandowska
  Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Warszawa
   
 • Katarzyna Węglorz-Makuch
  SWPS, psychoterapia Gestalt, superwizja indywidualna i grupowa,
  Kraków, katarzynamakuch@interia.pl ,  tel 533 990 903.
   
 • Urszula Wojciechowska-Jaworska
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, psychoterapia integratywna,
  Zielona Góra, tel. 604 488 468, mail: ula.wojciechowska@wp.pl
   
 • Sylwia Woronowicz
  Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Warszawa
   

Zarząd Federacji przyznał, w trybie grandparenting, tytuł Superwizora Psychoterapii osobom, które od wielu lat pełnią funkcje superwizora w organizacjach psychoterapeutycznych należących do Polskiej Federacji Psychoterapii, mają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP holders). Kolejni superwizorzy Federacji będą powoływani po zdaniu egzaminu na Certyfikat Superwizora.

Wszyscy Certyfikowani Superwizorzy podjęli zobowiązanie udzielania superwizji członkom Federacji, oczywiście na normalnych zasadach finansowych.

Przy rozpatrywaniu aplikacji na Certyfikat Psychoterapeuty PFP, rekomendacje i superwizja u tych właśnie superwizorów będą uznawane w pierwszej kolejności.

Wszystkim superwizorom Zarząd gratuluje i wyraża nadzieję na wspólną pracę na rzecz psychoterapeutów i pacjentów.

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>