Certyfikat Psychoterapeuty PFP

TERMINY:

Termin najbliższego egzaminu pisemnego: 20 października 2018 r. 
o godz.10.00

Termin najbliższego egzaminu ustnego
17 listopada 2018 r. 

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach egzaminu i terminie egzaminu ustnego w przeciągu tygodnia po egzaminie.

Miejsce: siedziba Federacji,
Kraków ul. Pod Skałą 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, odpowiada na zapotrzebowanie profesjonalnych psychoterapeutów pragnących uzyskać potwierdzenie swoich kwalifikacji przez odpowiednią organizację psychoterapeutyczną. Często, mimo rzetelnego przygotowania zawodowego nie praktykują kierunku, w którym zostali wyszkoleni lub nie znajdują miejsca dla siebie w istniejących niemodalnościowych organizacjach certyfikujących psychoterapeutów w Polsce.

Certyfikat Psychoterapeuty PFP jest oparty na kryteriach naukowych i na Deklaracji Strasburskiej. Spełnia wysokie standardy European Association for Psychotherapy, oraz nieco niższe wymogi Polskiej Rady Psychoterapii. Certyfikat został zaakceptowany przez European Association for Psychotherapy, macierzystą organizację PFP. Procedura certyfikacycjna jest zgodna z wymogami Ministra Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii.

Celem Certyfikatu Psychoterapeuty jest zagwarantowanie najwyższego poziomu kompetencji psychoterapeutycznych w oparciu o aktualną wiedzę naukową z dziedziny nauk psychoterapeutycznych i pokrewnych.

Procedura egzaminacjna składa się z pisemnego  egzaminu teoretycznego i ustnego przed Zewnętrzną Komisją Certyfikacyjną, w której zasiadają superwizorzy  niebiorący bezpośredniego udziału w szkoleniu Kandydata.

Certyfikat stanowi potwierdzenie, że legitymujący się nim psychoterapeuta spełnia wysokie kryteria merytoryczne, wywiedzione z wyników badań naukowych.

Osoby, które uzyskają certyfikat Federacji mogą aplikować o European Certificate of Psychotherapy, o ile po spełnieniu kryteriów ilościowych 4 letniego szkolenia wymaganego do certyfikatu PFP, odbyły 900 godz. praktyki psychoterapeutycznej w przeciągu 3 lat.

Certyfikaty są uroczyście wręczane na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Federacji Psychoterapii.  

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Prezydium  Polskiej Federacji Psychoterapii

Alicja Heyda
Grażyna Golec-Borowiec
Milena Karlińska-Nehrebecka

 

Zobacz także:


Kto może ubiegać się o certyfikat PFP >>
Jak aplikować o certyfikat >>
Procedura certyfikacyjna >>

 

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>