Aktualności EAP

EAP dla Ukrainy, Wilno, październik 2014

Na posiedzeniu Zarządu EAP, Sekretarz generalny Alfred Pritz, wielki przyjaciel Ukrainy zapowiedział, że w grudniu pod auspicjami EAP i Sigmund Freud University odbędzie się konferencja na temat kryzysu na Ukrainie.

Wezmą w niej udział psychoterapeuci i przedstawiciele władz Austrii. Na forum Zarządu przekazano prośbę psychoterapeutycznych bojowników Ukrainy o wsparcie superwizyjne, szkoleniowe i terapeutyczne. W odpowiedzi na to powstał Zespół roboczy, który zorganizuje to wsparcie. Spontanicznie zgłosili się do niego terapeuci z Chorwacji i Kosowa – mający wiele lat doświadczenia w pracy wojennej (Irena Bezic i Enver Cesco) oraz przedstawiciele z Łotwy i Polski. Gestaltyści poinformowali, że ich terapeuci właśnie jadą na Ukrainę. Przewodniczący Komitetu Naukowego, Peter Schulthess wyraził zgodę na pracę nad wspólnym projektem badań nad problematyką pomocy psychoterapeutycznej na wojnie Rosji przeciw Ukrainie.

EAP nie ma dostatecznego budżetu na pokrycie całych kosztów pomocy, ale sfinansuje koszty podróży i pobytu psychoterapeutów i superwizorów z EAP, którzy ochotniczo będą pracować na Ukrainie. Prezes EAP, Eugenijus Laurinajtius, przyjaciel Ukrainy, podsumował, że teraz EAP nie dyskutuje, tylko robi coś konkretnego.

Zobacz galerię zdjęć >>

 

Posiedzenie zarządu EAP, Wiedeń, luty 2014.

Poprzednie posiedzenie Zarzadu European Association for Psychotherapy odbyło się w lutym 2014r., we Wiedniu. W ramach zjazdu miały miejsce spotkania Editorial Board International Journal of Psychotherapy, Zarząd, prezentacja sytuacji na Ukrainie, pożegnania i podziękowania, seminarium dr Gelo o naukowych podstawach itd.

Zobacz galerię zdjęć >>

 

Konferencja dla posiadaczy ECP

European Association for Psychotherapy zorganizowało konferencję, zorientowaną przede wszystkim na potrzeby praktyków, szczególnie posiadaczy European Certificate of Psychotherapist ECP.

Konferencja zatytułowana
"Conference for European Certificate of Psychotherapy (ECP) holders" & Others" odbyła się w dn. 15 - 18 października 2014 w Wilnie (Litwa).
Tematem konferencji jest  "Spotkanie Sztuki i Nauki. Co praktyka i badania mogą się od siebie nauczyć" "(How Art and Science Meet what practice and research can learn from each other)".

Miejsce konferencji: Uniwersytet Wileński.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie  www.eapvilnius2014.eu

 

Posiedzenie Zarządu EAP, jesień 2012

Sprawozdanie polskiego delegata w EAP z posiedzenia Zarządu EAP w Edynburgu.

 

Newsletter EAP

Zapraszamy do lektury newslettera naszej macierzystej organizacji, European Association for Psychotherapy. Jest to możliwe dzięki uprzejmości Prezydenta EAP, Adriana Rhodesa. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami o planowanych kongresach, w tym "Psychotherapy without borders: past, present and future", który odbędzie się w 2013 r. w Rosji, oraz z informacjami o aktualnych badaniach naukowych.

Pobierz newsletter

Pozdrawiamy
Zarząd PFP

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że w oparciu o Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.
Uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2017 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Psychoterapii, celem którego będzie uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.
Przedstawiciele PFP na obradach zarządu European Association for Psychotherapy, luty 2016
Walne Zgromadzenie PFP, 6 czerwca 2015
Uwagi PFP do aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Relacja z Walnego Zgromadzenia Wyborczego i 10-lecia PFP, 22 listopada 2014
Sprawozdanie zarządu z kadencji 2011-2014

Jak uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PFP - instrukcja i terminy najbliższych egzaminów

Przedstawiciele PFP w EAP, Wilno, październik 2014
EAP dla Ukrainy
Wilno, październik 2014
PFP ostrzega osoby pragnące szkolić się w psychoterapii >>
Kto JEST, a kto nie jest psychoterapeutą >>
Kto NIE jest psychoterapeutą >>