EGZAMIN CERTYFIKACYJNY 
- sesja jesienna 2019 r. -

Zarząd PFP informuje, że w oparciu i Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminu ustnego i pisemnego w certyfikacyjnej sesji wiosennej 2019 r. pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.

Kolejna sesja ezgaminacyjna rozpocznie się w październiku br. Osoby zainteresowane uzuskaniem Certyfikatu Polskiej Federacji Psychoterapeuty zapraszamy do kontaktu z biurem Federacji pod adresem: biuropfp@gmail.com

TERMIN NADSYŁANIA APLIKACJI: 6 października 2019 r. godz. 19.00

EGZAMIN PISEMNY: 26 października 2019 r. w Krakowie
EGZAMIN USTNY: 16 listopada 2019 r. w Poznaniu

 

Polska Federacja Psychoterapii

Polska Federacja Psychoterapii (PFP) powstała w grudniu 2004 r. Jest największą organizacją zawodową psychoterapeutów, zrzesza ok. 1200 przedstawicieli tego zawodu.
Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym.

Działając w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii, PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz stanowi platformę dyskusji i działania otwartą dla psychoterapeutów wszystkich nurtów i kierunków psychoterapii uznanych przez WHO.

Strasburska Deklaracja Psychoterapii

  1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
  2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.
  3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
  4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.
  5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.

 

PFP w Europie

Polska Federacja Psychoterapii od 2006 roku, decyzją Zarządu EAP, oficjalnie reprezentuje Polskę w European Association for Psychotherapy, największej i najważniejszej organizacji psychoterapeutycznej w Europie.

Oznacza to, że posiada status organizacji parasolowej – National Umbrella Organization oraz status organizacji przyznającej – National Awarding Organization. Zgodnie z wymogami EAP status ten jest odnawiany co 5 lat.

Narodowym Delegatem Polski w European Association for Psychotherapy jest obecna Prezes Federacji.

Podobny status – organizacji parasolowej i przyznającej ma też Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oznacza to, że każdy europejski certyfikat psychoterapeuty (ECP) polskiego psychoterapeuty, jest zatwierdzony jednocześnie przez  Polską Federację Psychoterapii oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przedstawiciele Federacji pracują w Editorial Board European Journal of Psychotherapy i w Research Committee.

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.